Humanitarna akcija

Že četrto leto zapored bomo vzporedno z dogodkom Gremo na prvi rok izpeljali humanitarno akcijo. Celoten izkupiček od vstopnic bo ponovno namenjen študentom iz socialno šibkejših okolij, ki uspešno opravljajo študijske obveznosti.

Študentski svet Univerze v Mariboru tradicionalno organizira dogodek Gremo na prvi rok in vzporedno humanitarno akcijo. Simbolna vstopnina na prireditev, ki letos znaša 3€, je v celoti namenjena za humanitarno akcijo z imenom Študenti za študente. Udeleži se dogodka, imej se super in pomagaj!

Enkratna denarna pomoč bo namenjena socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2016/2017,
  • njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju.

Kandidati morajo prijavi priložiti:

  • izpolnjen obrazec: »Prijava na razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM«,
  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2016/2017,
  • odločbo o odmeri dohodnine za leto 2015 za oba starša oziroma listine, ki izkazujejo druge vrste dohodkov po posameznem staršu (odločba o odmeri preživnine z razvidno višino preživnine, ki jo je preživninski zavezanec dolžan plačati, odločba o odmeri pokojnine z razvidno višino pokojnine, ki jo prejemate, …);
  • potrdilo ZRSZ o brezposelnosti očeta ali matere,
  • izpis opravljenih študijskih obveznosti in povprečne ocene študija kandidata vključno s študijskim letom 2015/2016, razen za študente, ki so prvič vpisani v prvi letnik študija, slednji priložijo maturitetno spričevalo z razvidno splošno oceno mature.

Kandidati se na razpis lahko prijavijo do 24. oktobra 2016. Vse v navedenem roku prispele prijave bo obravnavala posebna komisija, ki jo bo imenoval Študentski svet Univerze v Mariboru.

Rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni. Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni pisno.

Več informacij o načinu prijave ter ostale podrobnosti so navedene v spodnjem razpisu: